För ett mer hållbart arbetsliv

Vill du veta mer om hur vi uppfyller våra hållbarhetslöften?

Att tillhandahålla ett sortiment med miljömärkta produkter står högt på agendan hos Office Depot. Vi hoppas också kunna inspirera och vägleda dig till att välja produkter med hög miljöprestanda. Vill du veta mer om hur vi uppfyller våra hållbarhetslöften?

Tillsammans kan vi verka i en mer hållbar riktning

Inom Office Depot bryr vi oss inte bara om vad vi gör, men även hur vi gör det och vilken påverkan detta har på det samhälle som vi är en del av. Vi visar vårt engagemang genom bland annat de åtaganden vi gör för att minimera vår miljöpåverkan genom att använda vår metod för ständiga förbättringar via begreppen Buy, Be, Sell & Tell vilka täcker in samtliga aspekter av vår värdekedja.

Att släcka lampan när den inte behövs eller stänga av skärmen när i går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många gör som ni. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en mer hållbar värld för våra medarbetare, barn och kommande generationer.

Hållbarhet - Buy be sell tell

 

Håll utkik efter ”Lövet”

Du har väl inte missat att vi har vår egen märkning ”Lövet” som talar om att en produkt kan vara att föredra ur miljösynpunkt? Syftet med ”Lövet” är att inspirera och vägleda kunder att välja produkter med bra miljöprestanda även där tredjepartsmärkningar saknas.För att märkas med ”Lövet” måste produkten uppfylla något av följande kriterier:

  • Minskar energi- och/eller vattenförbrukning vid användning
  • Underlättar återvinning eller är tillverkad av återvunnet material
  • Återanvänder eller minskar mängden avfall
  • Är försedd med en branschstandardiserad miljödeklaration.

 

Från plast till papper

En stor andel av de koldioxidutsläpp som vår verksamhet ger upphov till orsakas av transporter från vårt centrallager till våra butiker och kunder.  Förra året började vi därför byta ut fyllnadsmaterialet i våra leveranser från plast till oblekt kraftpapper.

Från att under 2016 ha köpt in 502 100 plastbärkassar till våra butiker uppgår motsvarande siffra nu till 106 000. Under 2021 kommer vi om möjligt att ersätta plastbärkassarna i butik mot ett mer hållbart alternativ.

Linas nya textblock

sdfasdf adsfasdfasdads sadf adsf adsfadsf