Mötesteknik

Nya tider har gett oss nya sätt att mötas.
Vi har tekniken och utrustningen för både
fysiska och digitala möten.

Ett konferensrum ska ofta fylla många olika funktioner: internmöten personer emellan, distansmöten med kollegor på andra sidan jorden, och en plats att vara ifred och ringa viktiga samtal på. Vi hjälper er från första tankarna kring vilka behov ni ser för era mötesplatser, förser er med produkter, installerar teknik, monterar möbler, utbildar och följer upp med kontinuerlig support. Vi på Office Depot hjälper dig från första idé till ett färdigt rum för intressanta möten.