Utbildningar i HLR och hjärtstartare

Öka chansen till överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall eller hjärtstopp.

Vill du boka en utbildning?

Kontakta oss

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig

Dölj formulär Visa formulär

Vi ger den rätta kunskapen och verktygen för att kunna handla i en nödsituation genom nödvändig träningen för att kunna hjälpa någon som behöver hjärt- lungräddning!

Vuxen HLR

Innehåll: Deltagarantalet 12 personer per kurstillfälle. Utbildningen anpassas för er verksamhet och scenarioträning stärker livräddarens insats.
Den praktiska träningen av HLR-tekniken sker med registrering på utbildningsdockor samt att träning med hjärtstartare genomförs på hjärtstartartrainers. Varje deltagare får öva på en egen docka.

Målsättning: Att deltagarna skall kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR och upprätthålla rutiner för Hjärtsäker ZON.

Tidsåtgång: Grundkursen omfattar 3 timmar per grupp och hålls enligt Svenska HLR-rådets program för Hjärtlungräddning. Utbildningen hålls instruktörsledd och genomförs på utbildningsdockor. Kompetenskort erhålls efter genomgången kurs. Starkt fokus hålls på god HLR-kvalitet genom hela utbildningen!

Första hjälpen

Innehåll: Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer och utbildningsmål. Deltagarantalet är maximalt 12 personer per kurstillfälle men anpassas till er verksamhet.

Målsättning: Utbildningen i första hjälpen bidrar till att minska lidandet, minska risken för skadeutveckling samt öka chansen till överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall eller hjärtstopp. Deltagarna skall få kunskap och mod att ingripa vid olycks- eller sjukdomsfall.

Tidsåtgång: Grundkursen omfattar ca 3-4 timmar per grupp och hålls enligt Svenska HLR-rådets program. Tidsåtgången är beroende på vilka av de tillkommande områdena man önskar få utbildning i. Kompetenskort erhålls efter genomgången kurs.

Barn HLR

Denna utbildning rekommenderas till verksamheter som arbetar med barn, tex förskolor, skolor, samt alla som har barn i sin närhet.

Vi ger den rätta kunskapen och verktygen för att kunna handla i en nödsituation genom nödvändig träningen för att kunna hjälpa barn som behöver hjälp med tidiga åtgärder. Efter genomförd kurs ska deltagarna känna sig trygga i hur de bör agera i nödsituation.

Innehåll: Att lära sig ta hand om barn som satt i halsen, andningsstopp, hjärtstopp. Utbildningen har starkt fokus på god HLR-kvalitet genom hela utbildningen. Kursen följer Svenska HLR-rådets riktlinjer och utbildningsmål. Den praktiska träningen genomförs på baby samt juniordocka där alla tränar på var sin docka.

Målsättning: Att deltagarna utbildas att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn, (0-1 år) och större barn (1-tidig tonår) med luftvägsstopp (satt i halsen) hjärtstopp (kan vara kvävning, drunkning, allvarlig sjukdom) medvetslöshet (drunkning, förgiftning, hjärnskakning mm).

Tidsåtgång: Kursen omfattar 2 timmar. Max 12 deltagare per grupp. Efter godkänd kurs erhåller deltagarna kompetensbevis från Svenska HLR-rådet. En liten sammanfattning av utbildningen och handlingsplaner i fickformat, barn-HLR. Starkt fokus hålls på god HLR-kvalitet genom hela utbildningen!